VVD dient samen met de PVDA een amendement in.

Nieuwsbrief VVD Fryslan

Na de presenstatie van de plannen over het Harddraverspark zijn er raadsbreed nog vele vragen en is de gemeenteraad van mening dat een en ander meer uitleg verdient.

Gisteravond heeft de raad tijdens It Petear kennis genomen van de plannen van het college met het Harddraverspark in Dokkum.

26 mei werd Gerda Bos geïnstalleerd als raadslid voor de VVD in de Gemeente Dantumadeel.

Beste leden en geïteresseerden, Tijdens de jaarvergadering hebben wij afscheid genomen van Aaltje Dijkstra en Henk Oosten als bestuursleden.