Woonvisie Noardeast- Fryslân

De fractie van de VVD kan instemmen met de complete woonvisie van de gemeente Noardeast-Fryslân. De woonvisie moet nu worden omgezet naar een ontwikkelagenda met ambities. Het is erg lastig in de toekomst te kijken wat de demografische ontwikkelingen worden. De fractie van de VVD vindt dat we bouwen moeten naar behoefte. In de verdere uitvoering vinden we de energietransitie, verduurzaming, leefbaarheid dorpen, oog voor starters belangrijke punten.

Verder vindt de VVD dat er ruimte moet komen naar alternatieve mogelijkheden voor het realiseren van bouwen zoals het collectief particulier opdrachtgeverschap. Deze laatste is toegevoegd aan de woonvisie door een motie die de VVD heeft ondersteund.