Op 18 juni j.l. is er in de bestuursvergadering gestemd voor de invulling van de bestuursfuncties. Ik mag u namens het bestuur laten weten hoe de taken zijn verdeeld. Uw nieuwe voorzitter is Peter Damstra.

Uw nieuwe vice-voorzitter is Tom Fokkema. Uw secretaresse blijft Tineke Otte. Uw nieuwe penningmeester is Eppie Klaver. Bestuursleden zijn Gepke Bosma en Henk Hengst .

Bij deze mensen kunt u terecht met al uw liberale vragen en opmerkingen.