DOKKUM/KOLLUM – De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân sprak donderdagavond in het openbare debat over de ontwikkelingsrichting van het Dokkumer Harddraverspark en Tolhuispark. In totaal is volgens een eerste berekening bijna 9,2 miljoen euro nodig voor de ontwikkeling van beide parken. De investering in het Harddraverspark zal bijna 5,6 miljoen zijn. Voor het Tolhuispark is zo’n 3,6 miljoen euro nodig. Over de inhoudelijke financiële invulling werd na onderstaand debat verder gesproken ‘achter online gesloten deuren’. 

Het CDA is erg positief over het plan wat er op dit moment ligt. Willem van der Veen van de partij: “Wat het CDA met dit raadsvoorstel betreft, is de kogel door de kerk. Ruim 12 jaar spreken we al over het Harddraverspark, hoe je het ook bekijkt, er moet daar wat gebeuren. Daar zijn we het over eens.”

De FNP is in grote lijnen eveneens positief over het plan. “Wat jo al net berikke kinne as je nei elkoar lústerje en in iepen oerlis fiere. Hartstikke moai om dat te sjen”, aldus Fedde Breeuwsma van de Fryske Nasjonalisten. Waar volgens de FNP over nagedacht moet worden in de schetsen, is een vaste doorgang door het Tolhuispark, van wat nu het korfbalveld is, naar de twee andere grasvelden van CSV Be Quick, zodat evenementen van elkaars terrein gebruik kunnen maken. Een andere kanttekening werd gezet bij het plaatsen van een brug tussen het Harddraverspark en het Dokkumer bolwerk. “Dêryn folgje wy it advys fan de histoaryske feriening.” In dat advies staat: “Su at wij grúwe fan yn loopbrug fan ut Panwurk naar ut Noardbolwerk, wille wij de raad frage, nee selfs smeke om de karakteristyke bolwerken fan Dokkum met rust te laten.”

S!N was over het algemeen ook positief over het plan. Rebecca Slijver van de partij: “As ik sjoch nei it kombinaasjeplan fan it Tolhúspark en it Hurddraverspark, dan wurd ik hjir bliid fan. Wy ha ús bot ynset foar ‘geen gedwongen verplaatsing’ en dat is slagge.” Ook S!N ziet een brug, die wel in het plan zit, niet zitten qua plaatsing.

De ChristenUnie, waar Lysbeth Vellinga-Zeilstra het woord voerde, was ook super positief. “Us fraksje is hiel bot ûnder de yndruk fan it foarlizzende plan. Dit hiene wy nea ferwachte. Dat wy der sa mei elkoar noch útkomme soene. Wat in boppeslach dat alle minsken dy’t belutsen binne no feriene binne en it sjen kinne as ‘ús’ plan.”Anton van der Aar namens de VVD was eveneens positief over het plan, echter vroeg hij zich wel af waarom het hele verhaal zo lang moest duren. “Waarom niet eerder de sentimenten van de belanghebbenden en de raad opgepikt?” Echter wilde Van der Aar niet teveel omkijken, “het wordt nu tijd voor actie”.

Pieter Braaksma van Gemeentebelangen was ook grotendeels positief. “Complimenten voor het college aan de wethouders en het ambtelijk apparaat. De opjefte wie net neat, om foar 1 jannewaris mei wat te kommen. We kinne konkludearje dat der in plan op tafel kaam is, wêrby’t de hearbere partijen en ferieningen har yn fine kinne. Wy ha gelokkich kwa finânsjes wol de Enecojilden achter de hân. Wy as Gemeentebelangen kinne us konformearje.” Gryte Schaafstal van de PvdA gaf ook haar complimenten door. “De fyzje en it dokumint fertsjinje kompliminten, ek omdat der draachflak is fanút ús boargers. Der leit no in prachtich plan.”

Johan Talsma van de ELP ‘sjongt weinich hosanna’ over het nieuwe plan van de wethouder. “Invullingen die de clubs zelf hadden aangedragen, zouden volgens de voorman van de ELP een fractie zijn van het budget wat de wethouder nu nodig heeft.” Het enige waar de ELP wel positief over is, is dat de clubs op het Harddraverspark mogen blijven. De Trimmer wordt gesloopt en er komt meer ruimte voor recreatie. “Mar dan is it foar ús ek wol op tink ik. De brêge is in gedrocht op ús moaie âlde bolwurken”, besloot Talsma zijn betoog.

Cootje Klinkenberg van Actief Links Lokaal is eveneens blij. “De brief van de verenigingen spreekt voor zich, er is steun en draagvlak van alle partijen. De rol van de tennisvereniging is in deze cruciaal.” Klinkenberg had weinig aanmerkingen op het plan zoals die er nu ligt. “De pannakooi krijgt weer een plek, er zijn geen extreme uitingen die toerisme moeten gaan verleiden. Inclusief de compensatie voor de verloren parkeerplaatsen van de Markt, laten we nu niet gaan toornen aan deze basis.” Johan Lammering van GroenNOF mist in het totale plaatje het groenverhaal, maar is verder erg blij met het plan. Naast het missen van het groenverhaal, zat Lammering ook in over het financiële plaatje op de langere termijn. “Ik vraag me af of er binnenkort niet veel meer geld nodig is om te investeren in mensen.”

Wethouder Esther Hanemaaijer vond het erg fijn om te horen dat de partijen over het algemeen positief zijn over het plan, zoals dat er nu ligt. Wel had zij een kanttekening over de brug. “Dat er zoveel op tegen zijn is best opmerkelijk te noemen. Er is in dit verhaal namelijk een motie van jullie als gemeenteraad meegenomen vanuit Oer de Grêft, waarin de brugverbinding juist als belangrijk uitgangspunt genoemd.” Hanemaaijer gaf verder aan: “Denk alstublieft na over de brugplaatsing, want als die brug eruit wordt gefietst, verlies ik ook een stukje draagvlak. De financiële onderbouwing wordt uitgelegd in het besloten deel.”