Verbaasd waren wij dat de sport en camping niet hierin worden meegenomen. Temeer omdat er in 2017 een motie is aangenomen die tegen sportverplaatsing was. Reden genoeg voor de VVD een spoeddebat aan te vragen.