KOLLUM – Een motie om de instemmingsverklaring Waddenagenda 2050 niet te ondertekenen, is donderdagavond aangenomen door de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân. Woensdag 3 februari aanstaande is er een zogenoemde ‘Toogdag’, waarop de ondertekening  van de Agenda voor het Waddengebied 2050 plaats zal gaan vinden. Er is veel angst onder gebruikers van Noardeast-Bûtendyks over het voortbestaan van de 4.000 hectare grond, omdat het behoud niet is vastgelegd in de Waddenagenda. 

De gemeente Noardeast-Fryslân is een van de 62 belanghebbenden in het totale Waddengebied. In de gemeenteraad werd daar op 24 september vorig jaar over gesproken. Een zevental amendementen werd ingediend, zes daarvan werden aangenomen. In deze amendementen waren negen wensen en bedenkingen op de Waddenagenda vastgelegd. Het college van Noardeast-Fryslân heeft deze wensen en bedenkingen bij het ministerie kenbaar gemaakt. Het ministerie heeft volgens de indieners van de motie niet-bevredigend geantwoord op het onderdeel ‘zomerpolders’. De gemeenteraad ziet graag dat deze worden opgenomen in het plan, om ‘bûtendyks’ te versterken en te behouden. Dit is echter niet de denkwijze vanuit Den Haag, zo is op te maken uit de reactie van het ministerie.

De zomerpolders zijn zo’n 4.000 hectare groot en vele agrariërs hebben deze weilanden nodig en verdienen daar hun brood mee. Bij de boeren uit het gebied riep dit dus ook veel vragen op, waarop zij onder andere de VVD in Noardeast-Fryslân aanschreven. Fractievoorzitter Digna Ferwerda van de VVD begrijpt de agrariërs en heeft mede daarom de motie ingediend, samen met de ChristenUnie, GroenNOF, PvdA en Actief Links Lokaal. Deze werd vervolgens breed ondersteund in de gemeenteraad.

Ook CDA en S!N dienden gezamenlijk een motie in over de Waddenagenda. De motie omvatte: een gezamenlijke brief namens de dertien betrokken overheden naar de minister te sturen waarin gevraagd wordt hoe en wanneer de Tweede Kamer-motie, omtrent akkerbouw en toerisme voldoende te borgen rondom de Wadden, uitgevoerd gaat worden. Ook deze motie kon op veel steun rekenen vanuit de raad.