Wij zijn erg blij dat mevr. Bos deze taak op zich wil nemen en wensen haar heel veel succes! Zij volgt Cor Schat op. Dhr. Schat is verhuisd naar Dokkum en heeft daarmee de gemeente verlaten.