De onzekerheid over hoe het nu verder gaat leeft niet alleen bij de gemeenteraad, maar ook bij de huidige gebruikers van het Harddraverspark.

De VVD fractie heeft samen met de coalitie partijen overleg gevoerd en we zijn van mening dat er op zeer korte termijn een debat moet worden gevoerd. Dat betekent dat het eerder aangekondigde Spoeddebat plaats maakt voor een debat op 24 of 25 juni. Dat geeft alle partijen tijd om de gesprekken te voeren en goed te overdenken, in plaats van eerst doen en pas denken. We willen de huidige gebruikers van het Harddraverspark meennemen in dit proces. De wethouder zal vooraf met een procesvoorstel komen en de gemeenteraad krijgt ook de mogelijkheid om vooraf schriftelijke vragen in te dienen. Gisteravond is overleg geweest met sportverenigingen en campingeigenaar en er is vooral gesproken over hoe nu verder. Om dat te bepalen is het nodig om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. De eerste stap is gezet, nu op naar de vervolgstappen.

Er moet een gedegen plan komen. Daarom is het nodig even pas op plaats te maken De coalitie van Noardeast-fryslan wil graag op korte termijn toekomst bieden voor de gebruikers en omwonenden van het harddraverspark. Dat betekent ook dat we als coalitie de aangekondigde motie vanavond niet zullen steunen. Niet omdat we ineens voor gedwongen verplaatsing zijn, maar omdat het besluit beter past bij of na het debat. Dat is het juiste moment.=