Met op de voorpagina van de Leeuwarder Courant de tekst: “Zo veel grond voor de landbouw en zo weinig kennis” typeerde de fractievoorzitter Digna Ferwerda-Havenga gisteravond het besluit van het college om de motie van 21 januari waarin wordt opgeroepen om niet de waddenagenda te tekenen naast zich neer te leggen.
Maar liefst 8 van de 10 politieke partijen steunden deze motie.
Hoe kon het college zo’n besluit nemen als zij niet over genoeg kennis beschikken? Een besluit met verstrekkende gevolgen...
Onze fractie kon dit niet laten gebeuren.
De druk op het college werd steeds groter. En ook de actie van de agrariërs om massaal naar Dokkum te komen maandag maakte grote indruk.
De VVD fractie is dan ook erg blij dat het college heeft ingezien dat ze een foute beslissing hadden genomen en dat vandaag niet door onze gemeente wordt ondertekend.
Verder is onze fractie blij dat het binnenhalen van een beleidsambtenaar op het gebied van de landbouw grote aandacht verdient.