Penningmeester 

 

Net oer de minsken, mar mei de minsken prate! Der stoch ik foar!”

Mijn naam is Rick Bouma, 27 jaar en woonachtig in Morra. Sinds kort ben ik werkzaam als projectleider voor een zorgorganisatie in Friesland, waar ik mij voornamelijk bezig houd met zorginnovatie en persoonsgerichte zorg. Daarvoor werkte ik als wijkverpleegkundige in de regio Tytsjerksteradiel, waar ik dagelijks achter de voordeur van mensen kwam.

Ik ben geboren en getogen in de gemeente Dongeradeel en ben van jongs af aan maatschappelijk betrokken. Daarnaast ben ik een tijd actief geweest voor een jongerenpartij in Friesland.

Vergaderingen in de gemeenteraad kunnen prima sneller en korter, en daar waar echt knelpunten zitten moet voldoende tijd worden genomen om echt tot te kern te komen. Meer actie in de tent!

Jongeren dienen voldoende mogelijkheden te hebben binnen onze gemeente om elkaar te treffen en uiteindelijk een goede toekomst op te bouwen. Daarnaast moeten de oudere inwoners van onze gemeente op een fatsoenlijke manier van “de oude dag” kunnen genieten.