Wetterskip Fryslân

Mijn naam is Ids de Groot met mijn vrouw en twee kinderen woon ik in Waaxens. Daar run ik samen met mijn jongste broer een melkveebedrijf.  In 2019 ben ik gekozen in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslan. 
In het landelijkgebied liggen vele opgaves t.a.v. landbouw, natuur, recreatie, water, stikstof, wonen, infrastructuur, energietransitie, etc. Door van onderop deze opgaves met elkaar te verbinden kunnen we het beste resultaat bereiken. Dat kost misschien meer tijd en geld maar levert wel een buitengebied op met perspectief voor ons allemaal. Samen met u zet ik mij daar graag voor in!