Wethouder

Ik ben geboren in Munnekezijl op een boerderij aan de Lauwers.

Na de middelbare school heb ik mijn dienstplicht vervuld. Defensie vond ik zo boeiend dat ik besloten heb om er mijn beroep van te maken. Sinds 1982 heb ik bij de Koninklijke Landmacht vele functies vervuld in binnen- en buitenland. Bijzondere ervaringen waren de vier uitzendingen naar voormalig Joegoslavi√ę en Afghanistan. In april 2010 ben ik benoemd als wethouder in de gemeente Kollumerland c.a. (cum annexis) Defensie heeft een regeling Politiek verlof waardoor ik het wethouderschap kan combineren met mijn baan bij de Landmacht. Concreet betekent dit dat ik tien uur per week werkzaam ben voor defensie. Op dit moment ben ik gelegerd in Stroe op de Generaal-Majoor Koot kazerne. Geniet erg van de combinatie militair-wethouder. De opgedane militaire ervaring kan ik goed toepassen in mijn gemeente. Daadkracht, moed, doorzettingsvermogen en besluitvaardigheid is niet alleen voorbehouden aan een militaire organisatie.

Het mooiste van wethouder zijn vind ik dat je iets kan betekenen voor je eigen gemeente. Je kan ontwikkelingen mogelijk maken en er zijn voor je inwoners als die je nodig hebben. Belangrijk hierbij is betrokkenheid en makkelijk aanspreekbaar zijn.

Oftewel dienstbaar zijn aan de samenleving.