Het Liberaal Manifest is de uitwerking van de beginselen van de VVD. De beginselen staan in de Beginselverklaring.Het Liberaal Manifest geeft de VVD richtlijnen voor liberaal handelen op de lange termijn en de groei van de partij.

De beginselverklaring van de VVD, vastgesteld door de 125e Algemene Vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam.