Namens de VVD waren Mevr. D. Ferwerda-Havenga onze lijsttrekker en Dhr. Br. Visser onze nr. 3 aanwezig. De lijsttrekkers van alle partijen werd verzocht de stemwijzer in te vullen.