In deze nieuwsbrief

 1. Van de voorzitter
 2. Campagne 2de kamer: Samen Sterker Veder
 3. Praat mee over bereikbaarheid Noord Nederland
 4. Uit het bestuur; Thematische netwerken
 5. Volksvertegenwoordiger, iets voor mij?
 6. Út de Steaten
 

Van de voorzitter

Iis is samar ek wèr wetter

 

 

Campagne kandidaten 2de Kamer:

Samen sterker verder!  

De verkiezingen komen in rap tempo dichterbij, 17 maart (en deels op 15 en 16 maart) gaan de stembureaus open. Heel veel VVD’ers zijn al druk bezig met verkiezingsposters plakken, met het rondbrengen van flyers. We doen als Friese VVD-kandidaten een groot aantal digitale werkbezoeken in Fryslân én we organiseren I-café’s. We gaan namelijk graag in gesprek over de uitdagingen en kansen voor Fryslân van nu, en de toekomst. Over zaken als veiligheid, bereikbaarheid, wonen, landbouw en toerisme. En in al die gesprekken komt Corona natuurlijk vaak terug.
 
We zijn nu met elkaar bezig om zo snel mogelijk bij de eindstreep van de Coronacrisis te komen. Gezond en met behoud van bedrijf en baan. Zodat we weer de vrijheid hebben om leuke dingen te doen en familie en vrienden te omhelzen. Alles wat we nu zo missen. Daarvoor moeten we nog even doorzetten, ons aan de maatregelen houden en ons laten vaccineren. En dan nog liggen er heel wat hobbels voor ons tot we echt uit de crisis zijn. En als we daar zijn, dan is er veel te doen.
 
Met het volgende gaan we direct aan de slag:

 • Zorgen dat mensen werk hebben en onze economie weer gaat groeien.
 • Investeren in de zorg, ook om beter voorbereid te zijn op een volgende gezondheidscrisis.
 • Een sterke overheid, die de kracht heeft om te beschermen en ook een menselijk gezicht heeft.

 
Samen gaan we de eindstreep van de crisis halen. Samen sterker verder.
 

 

Praat mee !!

Icafé Bereikbaarheid Noord Nederland

In ons iCafé over bereikbaarheid stelde JOVD Friesland een goede vraag. “Hoe houden we Fryslân bereikbaar voor de rest van Nederland”     Over die vraag willen we op 8 maart aanstaande in breder verband doorspreken in ons iCafé. Want waar liggen de kansen en bedreigingen.  Samen met regio’s Noord-Holland-Noord en Groningen hebben we Cora van Nieuwenhuizen, Aukje de Vries - VVD en Roelien Kamminga gevraagd om langs te komen.  Om in gesprek te gaan over de kansen, die er liggen voor Nederland als we de “kop” van Nederland in z’n kracht zetten.   Praat jij mee in ons iCafé, meld je aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . De Icafe's zijn ook te volgen via onze Facebook ( meepraten is dan helaas niet mogelijk)

 

Uit het bestuur

Thematische Netwerken

De VVD is de verzamelplaats voor alle liberalen die samen met de VVD willen werken aan een liberaler Nederland. De thematische netwerken spelen daarbij een belangrijke rol. Deze netwerken verbinden liberalen rondom thema’s zoals bijvoorbeeld gezondheid, economie en landbouw en stellen hen in staat om hun talenten en expertise in te zetten voor onze partij en daarmee voor Fryslân en Nederland.

Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan de website van het thematisch netwerk dat jouw interesse heeft of stuur een mailtje!

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De wereld verandert in hoog tempo. Bij deze fundamentele veranderingen is het van blijvend, of zelfs extra, belang om de aandacht te vestigen op de kwaliteit van het bestuur en de door grondrechten gewaarborgde vrijheden in Nederland. Het netwerk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet dit bij uitstek. Het is een laagdrempelig netwerk voor liberalen om hen in staat stellen om samen, fysiek en digitaal, ideeën te verzamelen waarmee wij het openbaar bestuur kunnen versterken. Hiertoe organiseert het netwerk regelmatig bijeenkomsten.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cultuur en Media
Media, digitale informatie, kunst en cultuur zijn volop aanwezig in ons leven. Zij hebben een groot effect op onze maatschappij en helpen ons, onze identiteit te vormen. Het thematisch netwerk Cultuur en Media is het netwerk om ervaringen en kennis te delen, het gesprek aan te gaan, standpunten te bepalen en positie te kiezen op dit gebied. Daarom organiseren wij als netwerk, geregeld spraakmakende bijeenkomsten met beleidmakers en deskundigen.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.cultuurenmedia.vvd.nl

Economische Zaken en Innovatie
Het thematisch netwerk Economische Zaken en Innovatie is een open netwerk voor alle liberaal denkenden die geïnteresseerd zijn in thema’s die betrekking hebben op het ministerie van Economische Zaken. Onze specifieke aandacht krijgen de onderwerpen: innovatie (ook digitaal & cybersecurity), energie (en klimaat), ondernemerschap, MVO, en diverse (macro)economische vraagstukken. Vanwege de vele raakvlakken met andere thema’s werken we graag samen.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.ezi.vvd.nl

Financiën
Het thematisch netwerk Financiën organiseert voor zowel leden van de VVD als niet-leden interessante bijeenkomsten op het gebied van liberaal financieel beleid. Denk hierbij aan het monetair regime, de rijksbegroting, crowdfunding, de toekomst van de euro, financiële wetgeving, belastingen en de gevolgen van de Brexit. Wij zijn benieuwd in welke richting het beleid zich volgens jou moet ontwikkelen. Het netwerk biedt de unieke kans om te sparren met Kamerleden, bewindspersonen, en topsprekers uit de financiële sector.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: http://financien.vvd.nl

Gezondheid en Zorg
Gezondheid en zorg zijn thema’s die voor bijna iedereen relevant zijn. Wat is wel en niet ethisch aanvaardbaar, hoe kijken we aan tegen kwaliteitseisen, preventie, innovatie en de stijgende zorgkosten? Het thematisch netwerk Gezondheid en Zorg wil samen met jou in gesprek over deze vragen. Met praktijkervaringen, kennis en expertise vanuit diverse invalshoeken draagt het thematisch netwerk bij aan het debat binnen de partij én delen wij onze visie met onze Kamerleden. In deelnetwerken worden de onderwerpen eerst besproken. Daarna volgt er een bijeenkomst voor geïnteresseerden van binnen én buiten de partij.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Internationaal
Het thematisch netwerk Internationaal is het platform voor alle liberaal denkenden in Nederland met interesse in Buitenlandse Zaken, Defensie en Europa. Binnen dit netwerk kun je actief zijn in het Defensie-netwerk, het BuZa-netwerk, het Europa-netwerk of een combinatie hiervan. Deze netwerken organiseren activiteiten variërend van kleinschalige expertmeetings met Kamerleden tot (internationale) werkbezoeken. Daarnaast vinden jaarlijks enkele grootschalige bijeenkomsten plaats met topsprekers zoals minister van Defensie Jeanine Hennis en adviseur van het Witte Huis Robert Kaplan.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Landbouw, natuur en voedsel

https://lnv.vvd.nl/
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Liberaal Groen
Liberaal Groen is het thematisch netwerk dat staat voor duurzame economische groei. Binnen het netwerk wordt er gesproken over de hedendaagse uitdagingen op het gebied van milieu, energie, klimaat, water, voedsel, sociale cohesie en mondiale verdeling van welvaart. Liberalen van binnen én buiten de VVD treffen elkaar om samen stappen te zetten naar verduurzaming van politiek en beleid.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.liberaal-groen.vvd.nl

Liberaal Vrouwen Netwerk
De belangrijkste doelstelling van het Liberaal Vrouwen Netwerk is om de talenten van vrouwen zichtbaar te maken binnen én buiten de partij. Niet alleen voor politieke, maar ook zeker voor maatschappelijke functies. Het Liberaal Vrouwen Netwerk doet dat door jaarlijks twee landelijke netwerkbijeenkomsten te organiseren die aansluiten op de politieke actualiteit. Het netwerk is daarnaast actief in het Politiek Vrouwen Overleg, een bestuurlijk samenwerkingsverband van zes politieke partijen dat punten die de positie van vrouwen verbeteren op de politieke agenda zet.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: http://liberaalvrouwennetwerk.vvd.nl/

Maatschappelijk Middenveld
Het thematisch netwerk Maatschappelijk Middenveld is een levendig, actief en zelfwerkend netwerk van liberale bestuurders en professionals binnen het maatschappelijk middenveld. Het netwerk organiseert meerdere malen per jaar bijeenkomsten met inhoudelijke discussies en inspirerende ontmoetingen op landelijk en regionaal niveau. Op deze manier zorgen wij ervoor dat liberale bestuurders binnen het maatschappelijk middenveld elkaar vinden en elkaar vooruithelpen. Daarbij zorgen wij voor goede communicatie tussen politiek, bestuur en maatschappelijk middenveld om op die manier bruggen te slaan.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: http://maatschappelijkmiddenveld.vvd.nl/

Mobiliteit en Leefomgeving
Het thematisch Netwerk Mobiliteit en Leefomgeving bestaat uit mensen met een bijzondere interesse voor ruimtelijke thema’s. Het netwerk houdt zich bezig met onderwerpen als mobiliteit, ruimtelijke ordening, omgevingsbeleid, milieu, water(beheer) en het klimaat- en energiebeleid. Binnen het netwerk wordt actief geadviseerd en meegedacht over zowel actuele thema’s, als over onderwerpen die op de langere termijn relevant zijn voor politiek en bestuur. Naast landelijke thema’s die voor de Tweede Kamer van belang zijn, focust het netwerk zich ook op de meer regionaal georiënteerde onderwerpen.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onderwijs
Het thematisch netwerk Onderwijs is een actief netwerk van liberalen met een hart voor onderwijs. Onderwijs is de basis voor onze vrijheid, onze democratie en onze welvaart. Daarom is het bij uitstek een liberaal thema. Onderwijs biedt je de kansen om je persoonlijk te ontwikkelen, de kans om je leven zo in te richten zoals jij dat wilt, het biedt je meer kans op een baan en het is de motor van de economie. Het netwerk organiseert bijeenkomsten voor debat, idee en ontmoeting. Veelbesproken onderwerpen zijn alle verschillende onderwijslagen, de aansluiting met de arbeidsmarkt, de lerarenopleidingen, het wetenschapsbeleid, innovatie, de mogelijkheden om je leven lang te leren, vakmanschap, talentontwikkeling en internationalisering.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Public Professional
Public Professionals biedt jou de unieke mogelijkheid om een waardevol netwerk op te bouwen en tegelijkertijd actief te werken aan jouw eigen ontwikkeling en carrière. Creëer een netwerk van ambitieuze liberale collega-ambtenaren binnen en buiten het Rijk, vergroot jouw kennis over politiek Den Haag, ontdek en ontwikkel jouw kwaliteiten als ambtenaar 3.0 en krijg inzicht in de diverse functies en kansen binnen de ambtenarij.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Seniorennetwerk
Het Seniorennetwerk vraagt aandacht voor politiek belangrijke vraagstukken voor senioren en zet zich in om de talenten van senioren binnen en buiten de partij te ontwikkelen. Daarnaast zijn wij een klankbord en podium voor kennis en kunde ten behoeve van de partij, maar nog veel meer een verbindende factor en ontmoetingsplaats. Het Seniorennetwerk doet dat door contacten met Kamerleden, het organiseren van congressen, bijeenkomsten en profileert zich op sociale media. De doelgroep van het Seniorennetwerk zijn 50-plussers van zowel binnen als buiten de partij. Maar het Seniorennetwerk staat ook open voor jongere bestuurders en professioneel geïnteresseerden.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.seniorennetwerk.vvd.nl

Sport en Bewegen
Sport en bewegen is voor liberalen meer dan de belangrijkste bijzaak. Voor de gepassioneerde beoefenaar, gymleraar, trainer, coach, politici, bestuurders of sportliefhebbers; voor hen is sport en bewegen werk, passie, een middel voor persoonlijke groei en ontwikkeling, de weg naar een vitaal en fijn leven. Het thematisch netwerk Sport en Bewegen is de plek waar kennis, ervaringen en opvattingen met elkaar worden gedeeld. Waarin een vraag leidt tot antwoorden, een opmerking reacties krijgt en een stelling dispuut oproept.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veiligheid en Justitie
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Werk en Inkomen
Het thematisch netwerk Werk en Inkomen is actief op alle terreinen die met werk en inkomen te maken hebben. Wij denken na over de beste manier om mensen aan het werk te krijgen en te houden, maar bekommeren ons ook over de mensen die (tijdelijk) niet kunnen werken door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of ouderdom. Veel onderwerpen komen bij dit netwerk aan de orde, zoals bijvoorbeeld de Participatiewet, WW, WIA, arbeidsmarktbeleid, AOW en pensioenen.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.werkeninkomen.vvd.nl

Wonen
Het thematisch netwerk Wonen wil oplossingen voor de uitdagingen aandragen en inspelen op nieuwe mogelijkheden. Een nieuw, modern woonbeleid is daarvoor noodzakelijk. Een woonbeleid dat de sociale huur, vrije sector huur en de koopsector naadloos op elkaar laat aansluiten, zodat iedereen een huis kan huren of kopen waren het fijn wonen is. Daarover wordt regelmatig en direct met politici gecommuniceerd en worden bijeenkomsten georganiseerd waar het liberale woonbeleid kan worden getoetst en uitgedragen.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.wonen.vvd.nl

Young Professional
Het thematisch netwerk Young Professionals richt zich op jonge, ambitieuze mensen die werken aan hun carrière én geïnteresseerd zijn in politiek. Wij zijn het verbindende netwerk tussen young professionals van binnen én buiten de VVD. Wij willen deze belangrijke groep mensen, de toekomst van Nederland, aan ons netwerk binden om samen aan een liberaler Nederland te kunnen werken. We organiseren een aantal keer per jaar activiteiten om te netwerken, elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: https://youngprofessional.vvd.nl

 

Ambitie:

Volksvertegenwoordiger, iets voor mij?

Het Friese bestuur heeft de Regionale Scoutingscommissie uitgedaagd om te adviseren over de samenstelling van de lijsten voor verkiezingen van zowel de Gemeenteraden van 2022 als de Provinciale Staten in 2023.  Als je jouw ambitie wilt verkennen om in de vertegenwoordiging van onze kiezers actief te willen zijn, nodigen wij je van harte uit om een verkennend gesprek met ons aan te gaan. Ben jij die persoon of ken jij die persoon, laat het ons weten. Wij ontmoeten graag ons liberale talent.
 
Neem contact op met de secretaris van de Regionale Scoutingscommissie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 06 21 55 80 55 om vrijblijvend een afspraak in te plannen.
 
Met vriendelijke groet,
Pieter Hofstra (voorzitter)
Anneli Bouckaert 
Ger Jaarsma
Renate Westdijk

 

Út de Steaten:

Democratische vernieuwing, Stikstof, Vrouwen en Jilmer 

De statenfractie van de VVD loopt warm voor volle agenda’s tijdens de Statenvergaderingen komende maanden. Vele vooroverleggen en informatiebijeenkomsten vinden nu al plaats. Eén van de onderwerpen die gepland staat voor behandeling in mei is de RES (Regionale Energie Strategie). De raadsfracties, leden van het Wetterskip en de Statenfractie overleggen en informeren elkaar, zoals ook bij het Veenweidedossier gebeurd.
De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan bod tijdens afgelopen Statenvergadering:

 • democratische vernieuwing; een onderwerp waar lang over gesproken werd tijdens de vergadering. Onze inwoners veranderen, daar moet de overheid op in spelen en zich aan aanpassen, om aansluiting te behouden en inwoners zo veel mogelijk betrokken te houden.

Drie punten die fractievoorzitter Klaas Kielstra met nadruk benoemde waren;

 1. De vorm en presentatie:  we moeten als overheid communiceren op een modernere en slimmere manier. Niet in de vorm van dikke papieren nota’s, maar we moeten ons afvragen hoe de moderne burger de boodschap van de overheid wil ontvangen.
 2. De vaart erin:  probeer termijnen van besluitvorming te verkorten.
 3. Participatie in het beleidsproces: in een vroeg stadium moeten we als overheid bekijken waar we inwoners en bedrijfsleven met hun kennis en deskundigheid kunnen betrekken bij het maken van plannen.

De VVD diende drie moties in over genoemde onderwerpen. De moties op de eerste twee onderwerpen werden aangekomen met ruim 90% van de stemmen.

Startnotitie stikstof
In het najaar wordt het ‘uitvoeringsprogramma Friese aanpak stikstof’ behandeld in de vergadering van Provinciale Staten. In februari werd de startnotitie vastgesteld waarin de kaders worden vastgesteld om het uitvoeringsprogramma op te kunnen opmaken.
Vanuit de VVD gaf Marten Dijkstra in een kritsche bijdage de volgende punten mee vanuit de VVD:

 1. Haags mininum is het Fries maximum; we willen niet dat er extra regels komen op de regels die er vanuit de rijksoverheid worden opgelegd. We hebben ons zelf als land al voor een welhaast onmogelijke opgave gesteld
 2. Slechts ‘Haags’ geld inzetten voor de stikstofmaatregelen. De Friese overheid gaat hier geen geld bijleggen.
 3. Uitkoop op basis van vrijwilligheid
 4. Landbouwgrond moet landbouwgrond blijven.

 
De politiek kan wel wat meer vrouw gebruiken
door: Avine Fokkens
 
De op 21 februari overleden Hannie Bruinsma-Kleijwegt werd in 1981 de eerste vrouwelijke gedeputeerde in Fryslân. Ze was van de PvdA. Nadien leverde haar partij vaker vrouwelijke gedeputeerden: Johanneke Liemburg, Anita Andriesen en Jannewietske de Vries. Voor het CDA werden Akke Brandenburg-Vogelzang, Mony Brandsma, Tineke Schokker en Sietske Poepjes gedeputeerde. Wij als VVD bleven daarbij achter. In juni 2019 werd ik de eerste vrouwelijke VVD-gedeputeerde in onze provincie.
 
Vooropgesteld: een vrouw moet een bepaalde functie krijgen omdat ze goed is. Niet omdat ze vrouw is. Dat geldt ook voor politieke functies. En gelukkig hebben we dan heel veel goede kandidaten!
 
In 1918 kwam Suze Groeneweg van de SDAP als eerste vrouw in de Tweede Kamer. Na ruim 100 jaar is het aantal vrouwen in de politiek nog altijd lager dan het aantal mannen. Eind 2019 was van alle Nederlandse burgemeesters maar 25% vrouw. Van alle gedeputeerden is ruim 27% vrouw. In de landelijke politiek gaat het iets beter; ongeveer 40% van de ministers en 32% van de Kamerleden is vrouw. Daar mag echt wel een schepje bovenop.
 
Waarom is politieke participatie van vrouwen nu zo belangrijk zullen wellicht sommigen van u denken? Ik noem vier redenen.
 
Om te beginnen maken politici betere besluiten wanneer de politiek meer divers is. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat organisaties in het algemeen beter functioneren bij een gevarieerde samenstelling. Dit geldt zowel voor de inhoud van de besluiten als voor de procedures en de vorm. Oftewel: meer vrouwen en diversiteit verbetert de kwaliteit van politiek.
 
Daarnaast is het belangrijk dat de samenstelling van overheidsinstellingen de samenleving weerspiegelt. Meer vrouwen resulteert in een betere representativiteit.
 
Ook is zichtbaarheid van verschillende vrouwen in de politiek goed voor de emancipatie van vrouwen. En tot slot verhoogt politieke deelname van vrouwen de kans dat vrouwenthema’s meer op de politieke agenda komen.
 
Een mooi voorbeeld hiervan is onze “eigen” wijlen Els Veder-Smit. Samen met Hannie van Leeuwen (ARP) en Dien Cornelissen (KVP) zorgde zij ervoor dat de anticonceptiepil in het ziekenfonds kwam. Later zou Els daarover gezegd hebben dat deze actie het nut bewees van vrouwen in de politiek en dat vrouwen eerder kijken naar de menselijke kant van besluiten.
 
In 2019 stelde de Provinciale Staten van Noord Holland vanwege honderd jaar vrouwenkiesrecht de Ribbius-Peletier-Penning in. Liesbeth Ribbius-Peletier werd in april 1958 benoemd als eerste vrouwelijk lid van de Raad van State, naast de koningin natuurlijk. De naar haar genoemde penning wordt voor een periode van vijfjaar uitgereikt aan een vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek.
 
Een mooi initiatief, dat wat mij betreft opvolging mag krijgen hier in Fryslân. Wellicht kan de Friese penning dan de naam van Els Veder krijgen. Zij was de eerste vrouw uit Fryslân die in 1965 als VN-vrouwenvertegenwoordiger de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toesprak. En ze was in 1967 de eerste “Friese vrouw” in het mannenbolwerk van politiek Den Haag. In vele opzichte een inspirerende vrouw. Een voorbeeldvrouw.
 
Op 17 maart mogen we weer stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bijna alle politieke partijen gaan de verkiezingen in met minstens 40% vrouwen op de lijst. Echt een vooruitgang! Bij de eerste tien op de VVD-lijst staan maar liefst zes vrouwen, onder wie onze eigen Aukje de Vries uit Ljouwert. Ik stem op 17 maart op een vrouw. Omdat ze goed is. En omdat de politiek wel wat meer vrouw kan gebruiken.
 
VVD verkiezingsprogramma in het Fries!
Statenlid Durk Pool heeft het VVD verkiezingprogramma voor de Tweede Kamer vertaald in het Fries. Sa kinne Frysktaligen it lêze yn harren memmetaal. De friese versie van het programma is te vinden op: https://www.vvd.frl/nieuws/vvd-verkiezingsprogramma-nu-ook-in-het-frysk/
 
Even voorstellen:
Mijn naam is Jilmer Dykstra, ik ben 21 jaar en ik ben derdejaars Bestuurskundestudent aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden. Vanaf 1 februari loop ik stage bij de Statenfractie van de VVD-Fryslân.
Mijn interesses liggen bij het klimaat, sport en ruimtelijke ordening en hier hou ik mij ook graag mee bezig. Daarnaast voetbal ik in het eerste elftal van VV W.T.O.C. in mijn woonplaats Oudwoude, ook spendeer ik graag tijd met mijn vrienden en luister ik graag naar muziek. Ten slotte werk ik ook als bijbaan als maaltijdbezorger voor Sin Jah in Leeuwarden.
Ik wilde graag stage lopen bij de VVD Fryslân omdat ik mij erg goed kan vinden in het liberale gedachtegoed waar de VVD achter staat. Op mijn opleiding is ons al wijs gebracht hoe het ongeveer in zijn werk gaat bij een provincie, maar dit is een uitgelezen mogelijkheid om het in de praktijk mee te maken en hier verheug ik mij erg op.
Na mijn opleiding is het doel om verder te studeren, ik wil graag de master Beleid & Politiek studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Ik zie uit naar mijn komende stageperiode en wellicht tot binnenkort!
Jilmer Dykstra
 
Mochten er bij u nog onderwerpen en vragen spelen die volgens u nog onvoldoende door onze Statenfractie onder de aandacht worden gebracht of heeft u nog tips voor ons, laat het dan weten. U kunt ons bereiken via het fractiebureau (tel. 058-29295806 mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). U kunt natuurlijk ook onze fractiemedewerkers rechtstreeks benaderen:
Rineke Valk (tel.nr 06-21591119 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Nico Holtrop (tel.nr. 06-34413854 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Facebook

Twitter

Website